Driftseiningsleiar for Felles førebyggande er politiinspektør Grete Winge og fag- og innføringsansvarlig for politietskontaktside på Internet, politiførstebetjent Kaare Andre Ødegaard.	
Foto: Politiet
Driftseiningsleiar for Felles førebyggande er politiinspektør Grete Winge og fag- og innføringsansvarlig for politietskontaktside på Internet, politiførstebetjent Kaare Andre Ødegaard.

Ta ein chat med politiet