Arbeidet med de nye biometrikioskene vil føre til at det blir reduksjon i tilgjengelige timer for bestilling av pass, presiserer innføringsansvarlig pass og ID i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.
Arbeidet med de nye biometrikioskene vil føre til at det blir reduksjon i tilgjengelige timer for bestilling av pass, presiserer innføringsansvarlig pass og ID i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.

Sikre deg nytt pass i god tid

I forbindelse med innføring av nye pass og ID-kort skal det installeres nye biometrikiosker ved flere av passkontorene i politidistriktet. Arbeidet starter i januar og skal etter planen være ferdigstilt i god tid før sommeren.

– Det er viktig å være klar over at dette ikke betyr at det er klart for bestilling og produksjon av de nye pass og ID-kortene, presiserer innføringsansvarlig pass og ID i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.
Bestill time på nett
De nye biometrikioskene skal installeres ved pass og ID-kontorene som er besluttet av Justis- og beredskapsdepartementet. Dette gjelder Eigersund politistasjon, Vindafjord lensmannskontor, Haugesund politistasjon, Randaberg lensmannskontor, Sandnes politistasjon, Stavanger lufthavn Sola og Stord lensmannskontor.

Arbeidet med de nye biometrikioskene vil føre til at det blir reduksjon i tilgjengelige timer for bestilling av pass. Den beste måten å holde seg oppdatert på ledige timer er å sjekke politiet sine nettsider.
– På www.politiet.no får en hele tiden en oversikt over ledige timer ved de ulike passkontorene. Husk at du kan velge hvilket som helst passkontor, minner Optun om, og legger til at høysesong for passbestilling nærmer seg.
– Hvert år ser vi en økning i pågang fra og med påske. Det er veldig lurt om en sjekker utløpsdato, og eventuelt bestiller time, nå. Da unngår man både stress og kø, påpeker Kjetil Optun.