Forsknings- og utviklingssamarbeid

Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.

PRESSEMELDING: Tysvær kommune besluttet i kommunestyret tirsdag 11.12.2018 å satse på ny og moderne teknologi i kommunen og inngår samarbeid med Haugaland Kraft om å teste teknologi for smarte samfunn gjennom løpende FoU-avtaler.
Dialog rundt samarbeid har pågått en stund og har nå blitt formalisert i en langsiktig avtale. Prosjektet skal lære partene å bli bedre på å se mulighetene i utviklingen smarte samfunnet for framtiden, samt bidra til å løfte opp lokalt næringsliv. Dette skal skje gjennom smarte energiløsninger, grønn næringsutvikling, ny teknologi og økt innbyggerinvolvering. Samarbeidet iverksettes umiddelbart og vil involvere flere deler av både kommunens og Haugaland krafts virksomheter. Innbyggerne vil se resultater av arbeidet i form av ulike nye tjenester på nyåret 2019.

Plass til flere kommuner i samarbeidet
-Dette er en veldig god nyhet. Det er en viktig anerkjennelse av arbeidet Haugaland Kraft og våre samarbeidspartnere gjør. Haugaland Kraft er allerede et fyrtårn i regionen, og tar nå også en ny rolle som regionens akselerator for smarte samfunn, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga. Vi håper og tror at flere kommuner vil melde seg på disse spennende prosjektene og at vi gjennom samarbeid kan gjøre regionen smartere. Vi er veldig tilfreds med at Tysvær kommune gir oss tillit og mulighet til å være med på å utvikle fremtidens offentlige tjenester sier konsernsjef Olav Linga.

Kraftig samarbeid
-Konstellasjonen mellom det offentlige som har behov for ny teknologi og Haugaland Kraft som er ledende på infrastruktur og teknologi er kraftig. Det blir veldig spennende å se hva vi får til fremover, uttaler ordfører Sigmund Lier.