Leiar i NAV Marknad Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen.
Leiar i NAV Marknad Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen.

Stabil ledighet i Nord-Rogaland

Desember er ofte en stabil måned i arbeidsmarkedet uten veldig store bevegelser, og det gjelder også dette året.

PRESSEMELDING FRA NAV-Nord-Rogaland:

Selv om det både er noen inn og noen ut av ledighetsmassen, er det kun små utslag i de fleste kommunene sine ledighetstall.

Igjen har vi Haugesund øverst av våre kommuner med 2,8% helt ledige arbeidssøkere. Etter kommer Bokn med 2,3%, Karmøy med 2,2%, Vindafjord og Sauda med 1,9% og nederst har vi Tysvær med 1,7% og Suldal med 0,7% helt ledige arbeidssøkere. Det er kun Haugesund som ligger over fylkes- og landssnittet som er på henholdsvis 2,5% og 2,3%. Alle de andre kommune ligger nå på landsnittet eller under.

Tiltak:
Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak holder samme nivå, og vi har nå 280 arbeidssøkere på tiltak i sum for kommunene våre. Dette er 220 personer mindre enn i fjor på samme tiden.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser da slik ut:

Haugesund: 3,5% bruttoledighet
Rogaland: 3,2% bruttoledighet
Karmøy: 2,7% bruttoledighet
Vindafjord: 2,4% bruttoledighet
Sauda: 2,2% bruttoledighet
Tysvær: 1,9 % bruttoledighet
Suldal: 0,9% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 384 personer færre ledige sammenlignet med desember 2017.

Varsel om nedbemanning
2 bedrifter har varslet om større nedbemanninger i desember. I sum 5 oppsigelser og 31 permitteringer. Ikke alle er tilhørende i vårt distrikt av disse. Vi ser også noen enkeltvarsler, men ikke veldig mange for årstiden.

Tilgang på stillinger:
Mens fylket som helhet har en økning på 27% for utlyste stillinger, så har vi denne gangen i Nord-fylket en økning på 43% i utlyste stillinger. Det er Tysvær, Karmøy og Haugesund som står for økningen. Den gode økningen her nord kan bl.a. se ut som om skyldes at flere store aktører velger å lyse ut sine sommerjobber enda litt tidligere enn før. Dette har ofte skjedd etter årsskiftet, mens flere aktører nå har lyst ut litt tidligere enn før. For flere er nok dette ett grep som gjøres for å prøve å få tak i mest mulig kvalifisert arbeidskraft også til ferievikariater. Dette er ofte en utfordring der hvor kravet til kompetanse er høyt også i ferievikariater. I Nord-fylket er det størst økning i utlyste stillinger innen «Serviceyrker», «Ingeniør og IKT-fag», «Meglere og konsulenter» og «Industri». Antallet stillinger som meldes direkte til NAV er omtrent på samme nivå som i fjor.

Nå er det en del bedrifter som melder om behov for arbeidskraft utpå nyåret, så det kan se ut som om flere bedrifter venter på en liten oppgang da. Og dette er en fin trend å ta med seg inn i juleuken. Det gir håp om nye muligheter for enda flere etter årsskiftet. Og det er jo det vi jobber for hele tiden!

– 2018 kan for Nord-Rogaland oppsummeres gjennom ganske stabile forhold på arbeidsmarkedet. Med en god reduksjon i ledigheten samlet for året, og mange flere utlyste stillinger. Det er god tilgang på arbeidskraft innen mange bransjer, mens det er begynt å bli mangel på arbeidskraft med fagbrev innen industri og etter hvert bygg og anlegg. Det er mange ting som tyder på at trenden fortsetter i vår region utover våren 2019, sier Elisabeth Lie Nilsen Leder NAV Marked Nord-Rogaland.