Ingen trafikkdrepte på Haugalandet i 2018.
Ill: Trygg Trafikk
Ingen trafikkdrepte på Haugalandet i 2018.

108 mistet livet – ingen på Haugalandet

108 personer mistet livet på norske veier i 2018, mot 106 i 2017. Åtte ble drept på veiene i Rogaland i 2018, samme som i 2017. Ingen av disse ulykkene skjedde i vårt distrikt.

Om lag 400 ble skadet i trafikken i Rogaland i 2018. Foreløpige tall fra ssb viser at rundt 4251 mennesker ble skadet i trafikken i landet i 2018.
Blant de omkomne i Rogaland, var fire bilførere, en bilpassasjer, to mc førere og en fotgjenger.
Fem døde i frontkollisjon. Seks var menn og to var kvinner. Ingen barn eller ungdom omkom på veiene i Rogaland i 2018. I aldersgruppen mellom 30-50 år omkom 3 personer. I aldersgruppen over 67 år, omkom 5 personer. Alle ulykkene skjedde i sørfylket på fylkes- og riksveier. Fem dødsulykker på Rv44, to på E 39 og en på fv 45. På veiene på Haugalandet og i Sunnhordland omkom det ingen i trafikken i 2018.