Det kjem 250 nye bustadar i Den italienske landsbyen. Målet er å få fleire unge og småbarnsfamiliar til Aksdal. Samtidig held kommunen fast på å plassere rusbustadane på nabotomta.

Det er ikkje lange avstanden mellom Den italienske landsbyen og dei kommande rusbustadane. Ei mogleg permanent plassering får fleire til å reagere. Foto: Åge Wee

– Lite gjennomtenkt å plassere narkomane og småbarn side om side

Det kjem 250 nye bustadar i Den italienske landsbyen. Målet er å få fleire unge og småbarnsfamiliar til Aksdal. Samtidig held kommunen fast på å plassere rusbustadane på nabotomta.

av Alf-Einar Kvalavåg