På Kirkerådets møte i Stavanger 24.-25. januar er domprost Anne Lise Ådnøy tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Foto: Tove Marie Sortland
På Kirkerådets møte i Stavanger 24.-25. januar er domprost Anne Lise Ådnøy tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Foto: Tove Marie Sortland

Ådnøy ny biskop i Stavanger

På Kirkerådets møte i Stavanger 24.-25. januar er domprost Anne Lise Ådnøy tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme.

Hun overtar etter Ivar Braut som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke søndag 3. oktober i fjor.

Kirkerådet hadde valget mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen sist høst:

Helge S. Gaard, prost i Karmøy, Stavanger bispedømme
Anne Lise Ådnøy, domprost i Stavanger
Haakon Kessel, sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme

8 av Kirkerådets fjorten medlemmer gikk inn for Anne Lise Ådnøy som dermed er tilsatt som biskop i Stavanger. 6 av rådets medlemmer ønsket Helge S. Gaard som ny biskop.

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme.

– Vi gratulerer Anne Lise Ådnøy som ny biskop i Stavanger bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og Den norske kirke. Vi har fått en biskop med gode, brobyggende evner og som er kjent for sin gode forkynnelse, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Jeg er glad for tilliten Kirkerådet har gitt meg ved å tilsette meg som biskop. Jeg vil jobbe for en mer åpen kirke med Jesus i sentrum, sier Anne Lise Ådnøy.