På bildet seniorrådgiver Unni Knutli som holdt kurset og mange av representantene fra helsestasjon-/skolehelsetjenesten i Tysvær.
På bildet seniorrådgiver Unni Knutli som holdt kurset og mange av representantene fra helsestasjon-/skolehelsetjenesten i Tysvær.

Viktig kurs om trygg i trafikken

Tysvær kommune jobber for å bli godkjent som “Trygt lokalsamfunn” og “Trafikksikker kommune”.

Tysvær kommune har for et par år siden undertegnet intensjonsavtale med begge disse aktørene (Skadeforebyggende forum og Trygg Trafikk). Å bli godkjent som dette er et kvalitetsstempel for kommunen, der man har forankret skade- og ulykkesforebyggende arbeid i hele organisasjonen og i samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet jobber systematisk på flere områder. Kommunen håper å bli godkjent i løpet av våren.

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning som er laget av Trygg Trafikk og nedfelt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.
Trafikksikker kommune innebærer at alle sektorer må levere på et sett av kriterier som ivaretar kommunens lovpålagte ansvar i forhold til forebyggende og tverrsektorielt samarbeid ift. det forebyggende arbeidet mot trafikkulykker. Kommunene har et stort ansvar i arbeidet for å få ned antall trafikkulykker med drepte og hardt skadde. På bakgrunn av dette og for å ivareta ett av mange av kriterier, var helsesykepleierne i Tysvær samlet torsdag forrige uke for å få ytterligere kunnskap om riktig sikring av barn i bil.
Helsestasjonene er en viktig aktør i dette arbeidet og de syntes det var nyttig å få faglig påfyll fra Trygg Trafikk om dette viktige temaet. Helsestasjonen er sentral arena for å nå alle barn og foreldre, og har lang erfaring med å sette trafikksikkerhet på dagsorden.