Disse fire representantene for bnæringsliv, kommune og veiprosjekter gleder seg til 29. mars. Fra venstre Egil Severeide, Øyvind Halleraker, Sigmund Lier og Vidar Vorraa. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Disse fire representantene for bnæringsliv, kommune og veiprosjekter gleder seg til 29. mars. Fra venstre Egil Severeide, Øyvind Halleraker, Sigmund Lier og Vidar Vorraa. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Stormøte om de store veiprosjektene

Vet du hvordan det går med de store samferdselsprosjektene mellom Bergen og Stavanger?
Om framdriften på Rogfast, Hordfast og E 134? Og om hvor mye de vil bety for folk og bedrifter? 29. mars blir det arrangert stormøte om disse spørsmålene i Tysværtunet.

Fredag 29.mars kan en få mange svar om du kommer på stormøte som Tysvær kommune, Hordfast AS, Vestlandsalliansen (næringsforeningene i Bergen, Stavanger, Haugalandet og Stord) og Haugaland Vekst inviterer til i Tysværtunet. Her vil en få oppdatert informasjon om de store prosjektene som bygges eller som er under planlegging langs vestlandskysten.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kommer, det samme gjør leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè, Helge Orten, professor Victor Norman deler sin kunnskap om bygging av bo- og arbeidsmarkeder gjennom foredraget «Tørrskodd på jobb», og Øyvind Halleraker i Hordfast AS presenterer en rykende fersk Menon-rapport om produktivitetsgevinster av Hordfast/Rogfast.
Vestlandsalliansen diskuterer med sine partnere mulighetene de store samferdelsprosjektene vil gi for næringslivet, og et knippe bedriftsledere vil fortelle hva prosjektene vil bety for deres bedrifter.

Viktig
– I en tid der store og viktige veiprosjekt er under planlegging er det viktig å få fakta på bordet. det blir mye synsing og det tjener ikke samfunnet på. Derfor er jeg glad for at vi, midt i Europavei-krysset, kan være verter for en slik dag som dette. de neste årene er helt evgjørende for å få en direkte veistrekning, uten ferjer, fra Bergen til Stavanger, sier ordfører Sigmund Lier.

Ledere i NHO og LO vil utdype betydningen av nye integrerte bo – og arbeidsmarkeder for deres medlemmer og arbeidstakere.
Avslutningsvis vil fylkesordførere og stortingspolitikere fra Rogaland og Hordaland samtale om hvordan vi kan få en raskere framdrift i de ulike prosjektene.

– Dette er en storsamling som skal vise mulighetene i sterkere samarbeid fra Bergen til Stavanger. En skikkelig manifestasjon av den kraften som finnes i denne storregionen og som nå mobiliseres for fullt, sier Sigmund Lier.