Tuva Staveland var blant dei mange som imponerte på scena under årets UKM.
Tuva Staveland var blant dei mange som imponerte på scena under årets UKM.

Imponerande UKM i «Tunet»