Haugaland Næringspark: Styreleder Leif Johan Sevland sammen med ny daglig leder Tiril Fjeld.
Haugaland Næringspark: Styreleder Leif Johan Sevland sammen med ny daglig leder Tiril Fjeld.

Tiril Fjeld skal lede Haugaland Næringspark

Tysvær gikk ved nyttår inn som medeier i Haugaland Næringspark. Det nye styret har ansatt Tiril Fjeld som ny daglig leder ved landets største
regulerte næringspark på Gismarvik. Hun tiltrer en gang før sommeren.

PRESSEMELDING:
Med fokus på grønn energi, og med beliggenhet midt i sentrum for det som om få år blir selve episenteret for næringslivet på Vestlandet, vil Haugaland Næringspark være et lokomotiv for fremtidig vekst og bærekraftig verdiskaping i regionen. Ved årsskiftet overtok kommunene Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn og Vindafjord eierskapet til parken fra Haugaland Kraft, og det nye styret kan i dag offentliggjøre at de har ansatt Tiril Fjeld som ny daglig leder for parken.

– Vi er strålende fornøyde med å få Tiril med på laget i videreutviklingen av Haugaland Næringspark, og jeg ser virkelig frem til å jobbe sammen med henne. Tiril har gjennom flere år dokumentert utmerkede resultater, hun har en sterk entusiasme og veldig god kjennskap til hele regionen. Hun er godt kjent med ulike markedsområder, og er klar for å tilpasse seg dem. Dette blir kjempebra for både Haugaland Næringspark og for næringslivet i regionen, sier styreleder i Haugaland Næringspark, Leif Johan Sevland.

Fjeld kommer fra stillingen som leder for Atea Haugesund og Stord gjennom ni år, og er i tillegg styremedlem i Haugaland Kraft. Hun ser frem til å overta det daglige ansvaret for Norges største regulerte næringspark.

Bygge regionen
– Med sin sentrale beliggenhet, koblet med fokuset på fornybar energi og fremtidens arbeidsplasser har Haugaland Næringspark et enormt potensial. Jeg gleder meg veldig til å få være med på å utnytte dette potensialet, og til å bidra til å bygge regionen. Det blir viktig å invitere til samarbeid for at gode synergier skal sikre god sysselsetting i årene fremover, både i og rundt parken. Heldigvis er det lagt et godt grunnlag, styret er fremoverlent og jeg vet at jeg har en god ressurs i mange gode støttespillere som drar i samme retning. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Tiril Fjeld.

Avtroppende leder Gunnar Stakkestad fortsetter å fungere i overgangsperioden frem til Fjeld overtar en gang før sommeren.

Grønn næring i parken
Haugaland Næringspark er Norges største regulerte næringspark på hele 5000 dekar. Det er lagt opp til at parken blir klyngebasert med fokus på grønn og fornybar energi og fremtidens arbeidsplasser. Med gassterminalen på Kårstø som nærmeste nabo, er det naturlig å se på utnyttelse av spillenergi derfra. Algaepro investerer over 200 millioner i ny fabrikk på Gismarvik, og ved å utnytte ammoniakk og CO₂ til algemat, vil selskapet produsere tonnevis med biomasse hver uke. Hydrogen som drivstoff blir avgjørende for å kunne nå klimamålet om nullutslipp i transportsektoren. Ambisjonen er også at produksjon av grønn hydrogen skal gjøre Haugaland Næringspark til Norges hydrogenhovedstad. Haugaland Næringspark kan også bli hovedbase for storproduksjon av biofuel, og det legges videre opp til landbasert oppdrett og store datasentre.

Geografisk knutepunkt
Parkens beliggenhet på Gismarvik i Tysvær gjør den til episenteret for Norges grønne energisatsing. Området ligger nært naturressursene, har havneanlegg med dypvannskai og effektive logistikkløsninger for vei, sjø og luft. Snart fergefrie E39, Vestlandets hovedvei mellom sør og nord, går bokstavelig talt rett gjennom parken, og like ved binder en stadig kortere E134 Vestlandet og Østlandet sammen. Gassanlegget på Kårstø er nærmeste nabo, Hydro Karmøy ligger ti minutter unna, og det er kun 15 minutters kjøring til Haugesund sentrum og flyplassen på Karmøy. Når Rogfast står ferdig i 2027, vil kjøretiden til Stavanger være nede i 45 minutter, og Hordfast vil tilsvarende redusere avstanden nordover retning Bergen.

Næringsparken på Gismarvik vil også ha en unik beliggenhet i nasjonal sammenheng, i en region med lange og sterke tradisjoner for kontakt med kontinentet. Karmsund Havn er allerede i ferd med å bli en av landets største godshavner med 13 millioner tonn gods og over 50.000 anløp hvert år, og næringsparkens dypvannskai på Gismarvik har ideell nærhet til Husøy-terminalen og den viktige norleden.