Frakkagjerd
Det koster å ha hus.

2018-2019: Vi er blitt fem -5- flere

Statistisk Sentralbyrå legger i disse dager ut flere tall fra 2018. Tabell over befolkningen er en av dem. Og Tysvær har økt fra i fjor.

Fem personer mer enn i 2018 er vel neppe helt etter drømmen om flere innbyggere. Det nye tallet er nå 11.028 tysværbuer. Etter nedgang året før er vi på vei oppover igjen.
I Rogaland bor det nå 475 654 personer, noe som er ca. 2000 flere enn i fjor.
Hos naboen Bokn er tallet nå 840, noe som er fire færre enn i fjor.
I landet er det nå registrert 5 328 212 personer, en pluss på ca 32.000 fra i forfjor.

Hele listen finner du her: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde