Live Lundemo, Tysvær Frivilligsentral, organiserer arbeidet med innsamling til årets Kraftak mot kreft.
Foto: Marit Tvedt
Live Lundemo, Tysvær Frivilligsentral, organiserer arbeidet med innsamling til årets Kraftak mot kreft.

Trenger bøssebærere: Krafttak mot kreft

Aksjonen Krafttak mot kreft arrangeres årlig, og fokus i år er kreftformer med lav overlevelsesrate, for eksempel lungekreft og bukspyttkjertelkreft.

Av Marit Tvedt
– Jeg utfordrer forballklubbene, sier en engasjer Knut Gunnar Mikkelsen.
I Aksdal bor Mikkelsen, som lever med kreft. Han disponerer omsorgsbolig, og får hjelp fra kommunen når han trenger det. Knut er åpen om utfordringene som en slik sykdom medfører, og har delt noen tanker med oss.
– Med en slik diagnose er det viktig å være positiv og ha godt humør. Selv om det kan være mørke netter med lite søvn og tunge tanker, så vet jeg at lyset kommer når dagen er der. Så må man ta en dag om gangen.
– Jeg mener at Krafttak mot kreft er en viktig aksjon, både for oss som er pasienter, men særlig tenker jeg på de som er pårørende. De gjennomgår mye når en person i nær familie får en kreftdiagnose.
– Nå skal jeg inn for å operere en svulst i halsen, og jeg vet ikke hvordan operasjonen vil påvirke min evne til å snakke. Kanskje jeg ikke vil være i stand til å snakke etterpå, og tanken på det plager meg. Jeg har valgt å bli operert på sykehuset i Stavanger, av en lege som jeg har stor tillit til.
Knut Gunnar skryter av hjelpen han har fått på Haugesund sjukehus, og av lokal lege i Aksdal som har vært en veldig god støtte underveis. Han har også mye godt å si om kreftomsorgen i kommunen. Her er det mennesker som har tid til å sette seg ned, prate, og gi den omsorgen han trenger.
– Og så er jeg så glad for at jeg har en sånn flott sønn, – vi er veldig nær hverandre, og han følger meg alltid til lege og på sykehus. Nå gleder jeg meg til våren. Da skal jeg få et barnebarn, og det skal bli veldig stas. Det er også en av grunnene til at jeg inderlig håper at jeg beholder evnen til å snakke.
For Knut Gunnar er det viktig å være åpen om situasjonen sin. Han snakker med mennesker han møter. Han sier det er godt å få sagt høyt det som ligger han på hjertet, og at noen lytter.
– Nå skal aksjonen Krafttak mot kreft kjøres i gang. Jeg er som alle vet veldig interessert i fotball, og jeg oppfordrer alle lokale fotballag til å være med på aksjonen. Hvis jeg er hjemme fra sykehuset til den tid, kjører jeg gjerne bøssebærere rundt, avslutter Knut Gunnar Mikkelsen. Vi takker for at han ville dele tankene sine med oss, og ønsker han lykke til med operasjonen.

Forskning
I år går pengene til forskning på disse kreftformene. For å få ned antall alvorlige krefttilfeller, planlegges det å igangsette tiltak som screening av mennesker som befinner seg grupper med høy risiko. Pengene skal også gå til støtte til familiemedlemmer til kreftrammede. I en familie som er rammet av alvorlig kreft, blir alle medlemmene sterkt berørt. Aksjonen vil derfor bruke innsamlede midler til å være med på å videreutvikle tiltak som skal hjelpe pårørende og etterlatte.
Årets aksjon har som mål å samle inn 45 millioner kroner, som skal brukes til forskning og til hjelp til de som er berørt av kreftformer av denne typen.
Til nå er det flere som har stiller opp som bøssebærere, og støtter aksjonen på andre måter. Tysvær Vektløfterklubb i Aksdal har tatt initiativ til å være med på aksjonen ved å invitere til treningstime i Tysværtunet 10. mars. Den valgfrie betalingen for timen går til aksjonen Krafttak for kreft.

Vil du bli bøssebærer?
12. mars kommer bøssebærere, men Frivilligsentralen som organiserer innsamlingen, trenger flere bøssebærere. Hvis du kan tenke deg til å være med, så kan du kontakte dem.