Hvem vil ha min stemme i årets kommunevalg?

Jeg er en lojal velger, og har med kun ett unntak stemt på samme parti. Nå er jeg litt opprørt over fastlegesituasjonen i Tysvær, og ønsker å stemme på det partiet som har vilje til å lytte til fastlegene våre og å se om ordningen burde vært organisert annerledes.

Jeg har vært på Hegren legesenter og fått med meg brevet som Torbjørn Egenberg har skrevet til pasientene sine. Jeg syns det er fryktelig leit at han gir seg, og at Tysvær kommune ikke tar hans innspill alvorlig og gjør noe med situasjonen.

Egenberg har vært min fastlege i snart 25 år, og jeg har vært fornøyd med oppfølgingen som jeg og min famile har fått. Vi har også vært til flere av turnuskandidatene hans, og har opplevd det som en god ordning. I tillegg har det vært stabile, flinke folk på kontoret som jeg føler kjenner oss pasienter.
Når Egenberg tar opp med kommunen at det er ønskelig at turnuslegehjemmelen blir omgjort til en egen ny permanent hjemmel syns jeg dette burde blitt prøvd ut.
Argumentene høres fornuftige ut; avlasting, en kollega å dele ansvar med, redusert arbeidstid og mindre sårbar drift. Kommunalt ansatte som er over 62 år kan inngå senioravtale med Tysvær kommune – de kan velge mellom ekstra betalt eller inntil 10 dager mer fri i løpet av året. De har også 6 uker ferie. Lederstillinger har 5 uker ferier, og 10 avtalefestet fridager i tillegg.

Den «normale» situasjonen for en fastlege som selvstendig næringsdrivende (med variabel lønn og høye driftskostnader) er liten mulighet til å ta ut ferie. De må f.eks selv ordne vikar, og er ofte vikarar for hverandre. Det igjen betyr vel gjerne at ferien jobbes fort inn igjen…
I tillegg til vanlig drift må de også jobbe legevakt og sykehjem.
Hvor er SR politikken for legene i vår kommune? Er det ikke viktig at en lege ønsker å stå i jobben sin så lenge som mulig? Bør ikke kommunen legge til rette for at han eller hun kan det?

Jeg hører at Tysvær kommune har tilsatt to nye leger, en på Frakkagjerd legesenter og en i turnuslegestillingen på Hegren legesenter. To kvalifiserte søkere til to stillinger. Er ikke det litt rart? Hvorfor vil ikke flere unge nyutdannede søke slike stillinger?
Egenberg har tatt imot turnusleger i mange år, og på den måten tatt ansvar for rekrutering til legeyrket. Siste året har han hatt minst to flinke, unge leger som kunne tenkt seg å jobbe videre i Tysvær, men som nå har fått fast jobb med fast lønn i andre kommuner. Er ikke dette et tankekors? Burde ikke Tysvær kommune tenkt at det var lurt å sikre seg slike kandidater? De har kjennskap til pasientene til Hegren legesenter, og de ønsker kanskje å bo i Tysvær med egen familie. Er ikke dette en vinn vinn situasjon?

Jeg har lest i Tysvær Bygdeblad om legene i Aksdal som ikke ønsker å flytte inn i det nye Albatross senteret og få høyere leieutgifter. De driver også egen praksis, og da må det vel være en selvfølge at de også skal være med på å bestemme hvor de ønsker å ha lokalene sine. Her kunne kommunen vært smart – tilbydd faste legestillinger med arbeidsplass i Albatrossenteret. Kommunen får ønsket sitt innfridd, og unge nyutdannede leger får den type stilling som de ønsker.
Leger er ikke mer enn vanlige mennesker de heller, og har vel samme ønsker om fritid og familietid som alle andre. Bør ikke Tysvær kommune legge til rette for både leger som ønsker å være fast ansatt og leger som ønsker å drive egen praksis? Ønsker ikke kommunen å tilby det beste for sine innbyggere? En usikker situasjon rundt legedekningen i kommunen er ikke til det beste for noen. Jeg trodde kommunen var ute etter å ansette best mulig kvalifiserte og egnet folk i alle kommunale stillinger. Da syns jeg det er rart at en ikke tilstreber en større søkermasse til så viktige stilling som fastleger. Kvalitet, kontinuitet og stabilitet i legedekningen i Tysvær må vel være i alles interesse.

Jeg har mange spørsmål, men ingen svar. Jeg håper noen av dere som stiller til valg i høst dere kan svare på spørsmålene mine, og dermed trygge meg i at Tysvær kommune har vurdert alle muligheter og kan garantere at vi har et legetilbud av høy kvalitet.
Kommunen profilerer seg med ordene «Godt å leve, Mykje å oppleve og Kjekt å jobbe» , og skal være en nær og personlig kommune med aktivitet og trivsel som verdier.

For meg er det viktig at jeg er trygg på at Tysvær kommune sikrer at befolkningen får gode og flinke leger, som igjen har optimale arbeidsforhold.

Hilsen
Brit Iren Meland