Legebehandling, og behandling av leger

Er det noen som har hørt utrykket: ”Sundt politikervett?!”

Ikke det nei?!
Ikke jeg heller!
……….og det er det nok ingen som får høre heller!?
Der imot har vel alle hørt uttrykket: ”Sundt bondevett!?”
Med unntak av nettopp politkerene i Tysvær kanskje!?
Yrkesgruppa som hvert fjerde år lover oss alle ”Gull og grønne skoger!”
Jeg hadde forventet meg at man i året 2019 hadde regler,
vedtatt av Stortinget, når det gjelder fastlegeordningen, sånn
at ikke lokale politikere kan ri sine kjepphester, som de selv ønsker?!
Hadde selv regnet med at jeg hadde fått beholde fastlegen min til han selv
hadde ønsket å pensjonere seg, men med politikere uten sundt bondevett,
får jeg og mange med meg ikke det!
Akkurat som NSB har fått, har Tysvær kommune og fått store VY (er)
Italienske landsbyer, og store rundkjøringer, mammutdrømmer om Senteret, og ”histen og pistent,” da snakker de med STORE bokstaver politkerene ,og lar seg villig fotografere i sånne andledninger!
Men fastlegeordningen,som skal være en viktig trygg helsefaktor for oss alle innbyggere, den klarer de ikke å håndtere til innbyggerene i Tysvær sitt beste?!
Hvordan er det mulig?!
Men gled dere til kommune- og stortingsvalgene, innbyggere av Tysvær,
da er det ikke en ting disse politikerene ikke kommer til å love oss alle,
som de ikke har en løsning på, og det gjelder alle partiene!
Vi ønsker fastleger som behandler innbyggerene bra, ikke politikere som behandler fastlegene dårlig!
Husk bare på innbyggere av Tysvær, det er politikerene som er ansatt av OSS, ikke vi innbyggere som er ansatt av politikerene, så er vi ikke fornøyde, så er det bare å stryke dem av listene!
Kanskje det finnes politikere lenger nede på listene med ”Sundt bondevett?!”
Kanskje får vi ”Sundt bondevett lista?!”
Asbjørn Westre,