Sigmund Lier og Lars Birger Baustad er begge usikre på hva omleggingen fra Telenor vil bety for distriktene i Tysvær. Nå går debatten på nett. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Sigmund Lier og Lars Birger Baustad er begge usikre på hva omleggingen fra Telenor vil bety for distriktene i Tysvær. Nå går debatten på nett. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

– Hva er det Telenor holder på med?

Telenor ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Det har satt nettet i kok. Mange vil bli utsatt for omleggingen allerede 1. mai.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2019 at Tysvær kommune skal bygge ut bredbåndsnettet i samarbeid med innbyggere, nettselskap og næringsverksvirksomheter. I saken om gjennomføring av bredbåndsdekning, som skal behandles i kommuneplanutvalget 26. mars, er det skissert hvordan kommunen vil jobbe med å bygge ut bredbåndsnettet.

Hva betyr dette for kommunen og kommunens innbyggere?
Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Kunder som har abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt.
Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.
For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at vi ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Telenor gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.

Dette har skapt en åpne debatt på Facebook. Frp-politiker Lars Birger Baustad spør ordfører Sigmund Lier om kommunen har kontroll på dette, og får svar: Her er diskusjonen slik den ligger ute akkurat nå:

Lars B Baustad: Kan ordfører Sigmund Lier svare på om kommunen har oversikt over hvor mange innbyggere som etter nedleggelsen av kobbernettet vil være uten bredbåndstilbud ?
Sigmund Lier: Lars B Baustad nei, men det er mange.. derfor har me reagert på heile prosessen. Dette er ikkje godt nok frå Telenor.
Lars B Baustad: I skrivet fra kommunen står det «Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.» Det kan vel se ut som det fort kan være flere enn få. Hervik, Hundsnes, Falkeid, Gismarvik, Hesjadalen, hvordan er vi stilt i Skjoldastraumen, Hinderåvåg og Nedstrand? Hva gjør kommunen eksakt i denne saken ? I verste tilfelle er vi uten bredbåndstilbud etter 1.mai i år?
Sigmund Lier: Ja, det er det Telenor som skriv til oss – etter dei telefonene som er kome til meg og kommunen denne veka viser det at det er mange som står i fare for å få eit dårlegare tilbod, særskilt der det er dårleg mobildekning. Dette er ei sak for samferdselsministeren. Vil du ta det opp med han? Eg har vore i kontakt med fleire nabokommunar som opplever det same som oss…
Lars B. Baustad: Kan ringa Jon Georg i mårå eg, men trur nå det er viktig at kommunen ved ordføraren legg litt press på Telenor og.
Sigmund Lier: Og det gjer me.

Dette er svaret fra Telenor, hentet fra deres hjemmeside:
Hvis du har internett over kobbernettet
Vi vil gjøre alt vi kan for at du skal kunne beholde internettilgangen din, men i en mer moderne utgave, som vi hjelper deg å bytte over til.

Hvis du har fasttelefon fra Telenor
Har du fasttelefon som er avhengig av kobbernettet i dag, har vi flere løsninger du kan bytte til. Enkelte steder kan det være vi anbefaler deg å benytte fasttelefon gjennom andre leverandører, hvis vi tror det kan være en bedre løsning for deg eller din bedrift.
Hva må du gjøre?
Du trenger ikke å gjøre noe nå. Vi jobber med detaljplanleggingen og i god tid før vi skal bytte ut nettet hos deg, hører du fra oss. Vi vil tilby deg den løsningen som best passer med forholdene der du, eller din bedrift, holder til.

Fastnettløsninger
I enkelte områder tilbyr Telenor i dag bredbånd via flere typer fastnett. Etter hvert ønsker vi å tilby kun én type fastnett per område. Vårt mål er at det skal være et moderne fibernett.

Mobilnettløsninger
I områder der vi ikke kan tilby bredbånd via fastnett, vil vi tilby løsninger som benytter mobilnettet. Disse løsningene vil kunne oppnå bedre dekning enn en vanlig mobiltelefon, selv på steder du vanligvis opplever å ha dårlig dekning.