Mange ungdommer hadde tatt seg fro fra skolen for å streike i dag. Miljøsaken engasjerer. Foto: Andreas Myge
Mange ungdommer hadde tatt seg fro fra skolen for å streike i dag. Miljøsaken engasjerer. Foto: Andreas Myge

Klimastreik: Ungdommen sier nei

Svært mange ungdommer var møtt frem på Rådhusplassen i Haugesund for å markere sitt klimasyn.

Ungdommer fra hele distriktet samlet seg i dag på Rådhusplassen i det som har vært mye omtalt som skolestreik for klima. Flere fra Tysvær hadde også tatt seg fri for å vise at nok er nok.
– Vi vil ha oppmerksomhet fra de som har makt i Norge. På den måten får vi satt søkelyset på klimautfordringene. Og kanskje kan budskapet spres utover i verden og skape endring, sier Helene Høie fra Skjoldastraumen.
I tillegg til ungdommene var det også mange voksne som hadde møtt opp for å vise sin støtte. det er markeringer over hele landet i dag.

Les også: https://tysver-bygdeblad.no/2019/03/21/nar-ungdommen-vil-seie-i-fra/