Det var mange meninger og innspill rundt bordene i salen. Foto: Marit Tvedt
Det var mange meninger og innspill rundt bordene i salen. Foto: Marit Tvedt

Mange ville høre om morgendagens helse og omsorgstjenester

Cirka 130 personer hadde møtt fram i Tysværtunets storsal tirsdag kveld for å høre konsulentene i Agenda Kaupang redegjøre om demografiutfordringene i Tysvær kommune i årene framover.

Ordfører Sigmund Lier åpnet det han kalte for innspillskonferanse om tjenester som kommunen skal levere i årene 2020 til 2040.
– Vi blir flere eldre, og vi lever lengre, sa ordføreren. – Fokus i kveld er utfordringer som vi kommer til å treffe på i framtida, og jeg vil vite hva dere tenker om hvordan vi skal bygge et samfunn der vi skal yte mer tjeneste i årene som kommer, og hva hver enkelt av oss kan bidra med.
Konsulentene fra Agenda Kaupang viste hvordan aldersutviklingen ser ut fram mot år 2040, basert på statistikk og data. De pekte på flere utfordringer som kommunen står overfor.

Deretter ble de frammøte invitert til å bidra. I resepsjonen i Tysværtunet var det satt opp flere bord der de frammøtte kunne velge et tema de ønsket å kommentere og gi innspill på. Kommunen hadde en representant ved hvert bord som noterte ned det som ble sagt, og skal danne grunnlag for innspill som skal brukes i møte med framtidas utfordringer i Tysvær kommune.

Agenda Kaupangs konsulenter Per Schanchje og Rune Holbæk hadde mye å prate med omsorgsleder Annbjørg Lunde og folkehelsekoordinator Ann-Kristin B Dahle.