Angående fastlegesaken i Tysvær!

Det er i flere uker nå kommet leserinnlegg fra pasientene til dr. Egenberg, der de er sjokkerte over måten han er blitt behandlet av Tysvær kommune, og de er forferdet over å miste sin fantastiske lege.

Nå er det slik at Egenberg er blitt en godt voksen mann, og alle må en eller annen gang slutte i jobben. Og han har også fått en som overtar etter seg, så ingen av hans pasienter blir uten fastlege!
Vel og bra at han har sine trofaste ”kunder”, men hvor har fokuset vært på skjebnen til Frakkagjerd Legesenter?

Hvem har ytret sin forferdelse over den måten Tysvær kommune har behandlet Ali Al-Hassan og Frakkagjerd Legesenter? Her er saken en helt annen. Her har Tysvær kommune virkelig tråkket i salaten. Jeg vet at fastlegehjemler ikke blir opprettet av kommunene, det blir gjort fra sentralt hold, men det er kommunen ved adm.som ansetter legene. Frakkagjerd Legesenter er for så vidt et ”nytt” legesenter i kommunen, men har vært drevet nesten like lenge som Hegren Legesenter. Først Aksdalsenter Legesenter, med dr. Fazekas, deretter en kvinnelig lege, før dr.Hassan overtok og flyttet legesenteret til Lundalbygget på Frakkagjerd.

Her fikk det nytt navn: Frakkagjerd Legesenter. På den tiden hadde Tysvær kommune fått en ny legehjemmel, og den ble ”gitt” til det nye legesenteret. Her har det vært to fastleger, og to legesekretærer, helt fram til desember 2018, da dr.Vassbø flyttet til Finnmark. Alt var vel og bra inntil da. Begge sekretærene har hatt nok å jobbe med, ettersom Hassan har vikariert for sin kollega i god tro på at det skulle komme ny fastlege til legesenteret.

Å få inn en ny fastlege på legesenteret har ikke vært enkelt viser det seg, og her har nok kommentarene om kommunens måte å håndtere dette på vært på sin plass. Når det kun er to søkere til stillingen, så bør/må kommunen kanskje revurdere sine bestemmelser?

Så til det som skjer på Frakkagjerd Legesenter: en av de to søkerne blir ansatt av kommunen. Dette er en lege som ga klart uttrykk for at hun ikke ønsket å etablere seg i legesenteret. Hun har dermed tatt listepasientene ut av legesenteret og flyttet over i Extra-bygget på andre siden av veien.

Dette er visstnok lovlig, men….og det er et stort MEN. Legesekretæren sitter ute i gangen til GPS helse og HERON!!! Hvor folk går forbi og kan høre alt som blir sagt! Med telefon og PC! Hvor er pasientsikkerheten og taushetsplikten? Hvor legen holder til, er ukjent av undertegnede, men hvor får pasientene tatt nødvendige blodprøver? Som de trenger før en konsultasjon? Hvor leverer de urinprøvene? Hvor er skadestuen for de som trenger akutt hjelp? Og eldre pasienter? Hva med dem? Skal de virkelig bli kasteballer, og skal de må godta alt som blir gjort og bestemt av kommunen? Og igjen, er taushetsplikten ivaretatt? Er dette virkelig til pasientenes beste?

Og som om dette ikke nok, så har dr. Hassan, som eier og driver Frakkagjerd Legesenter blitt tvungen til å si opp en av de to meget dyktige og meget godt likte legesekretærene! To legesekretærer, også dr.Hassan, som gjør alt de kan for at pasientene skal bli tatt godt vare på. Nok en konsekvens av Tysvær kommune sin hådtering av saken. Fordi at Tysvær kommune valgte en lege som ikke ville samarbeide med Frakkagjerd Legesenter og dr.Hassan. Dette var gjort kjent for adm.i Tysvær kommune i forkant av tilsettelsen. Likevel velger de å gi fastlegehjemmelen til denne legen. Er dette til Tysvær kommunes innbyggeres beste?

Til orientering så er det ingen av de omtalte legene som er min fastlege.

Mvh. Bodil E. Tungland
Eier av Tysvær Fotklinikk