Slik gikk det sist. Nå er det nye lister og nye sjanser.
Slik gikk det sist. Nå er det nye lister og nye sjanser.

Listeforslagene er klare: – Disse er på lista til valget

Åtte parti har fått godkjent listen sin til valget i høst. Her er alle navnene. Nå skal de som er på listen formelt takke ja til dette, før de endelige listene er klare.

– De som står på listene, som nå er godkjent med tanke på tidsfristen, har nå en mulighet om å søke fritak frem til 24. april. Så møtes valgstyret og vurderer eventuelle søknader. Jeg regner med at listene blir godkjent i formannskapet 7. mai, sier leder av Politisk sekretariat Liv Jorunn Frønsdal.
Følgende parti har levert inn liste:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

https://www.tysver.kommune.no/images/filer/Politisk/Listeforslag%20pr%2001.04.19%20kommunestyrevalget%202019%20-%20i%20alfabetisk%20rekkef%C3%B8lge.pdf