Frå høgre Synnøve Bredal Bjelland, leiar og kasserar, Judith Bakkevig Håland, nestleiar, Kamilla Bakkevig, skrivar, Henriette Lønning, styremedlem, Anita Helgeland, varamedlem, Audhild Drivdal Frøyland, varamedlem og Åse Berit Rolland, varamedlem. Jan Øvernes, styremedlem, var ikkje til stades.
Frå høgre Synnøve Bredal Bjelland, leiar og kasserar, Judith Bakkevig Håland, nestleiar, Kamilla Bakkevig, skrivar, Henriette Lønning, styremedlem, Anita Helgeland, varamedlem, Audhild Drivdal Frøyland, varamedlem og Åse Berit Rolland, varamedlem. Jan Øvernes, styremedlem, var ikkje til stades.

Årsmøte i mållaget

Det har vore årsmøte i Tysvær mållag. Synnøve Bredal Bjelland held fram som leiar.

Mållaget vil arbeida for eit likeverdig tilbod av digitale læremiddel på nynorsk og bokmål; her er det stor ubalanse i dag. Vidare må me få fram dei mange gode grunnane til å velja nynorsk som fyrste språk og behalda dette på ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Mållaget prioriterer òg kulturelle arrangement som “Sommar i Tysvær” og “bLEST”. Me ynskjer at språk som eit levande kulturuttrykk, blir tatt inn i den nye kulturplanen. Dette vil innebera eit stort løft for bevisstgjering og språkvern i ei tid der engelsk truar både nynorsk og bokmål og me står framføre eit omfattande kultur- og domenetap.