Null promille

Politiet brukte morgentimene til å sjekke bilister for promille. Det ble en god kontroll.

Politiet har gjennomført promillekontroll på E134 ved Toskatjørn i tiden 0900-1015. 67 kontrollerte førere. Ingen reaksjoner.