Lars Helge Kvinnesland og Ruth Sjøen i Utdanningsforbundet er sjokkert over tala i undersøkinga om vald i skulen. Nær halvparten av dei som svara i undersøkinga er blitt utsett for fysisk vald. Av 1. til 4. klassingar.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Lars Helge Kvinnesland og Ruth Sjøen i Utdanningsforbundet er sjokkert over tala i undersøkinga om vald i skulen. Nær halvparten av dei som svara i undersøkinga er blitt utsett for fysisk vald. Av 1. til 4. klassingar.

Sjokktal frå barneskulane