Kommunen erkjenner at dei står ovanfor ei stor rekrutteringskrise. Likevel held dei fram med den gamle ordninga, og ønsker ikkje å tilsette i kommunale fastlegestillingar.

Helsesjef Jorid Vea Isdal tok til orde i legesaka under formannskapsmøtet på tysdag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Endrar ikkje på fastlegeordninga

Kommunen erkjenner at dei står ovanfor ei stor rekrutteringskrise. Likevel held dei fram med den gamle ordninga, og ønsker ikkje å tilsette i kommunale fastlegestillingar.

av Alf-Einar Kvalavåg