Ole-Martin Nordstrand i Tysvær Brannvesen.
Ole-Martin Nordstrand i Haugaland brann og redning iks.

– Er du sjefen for St. Hans-bålet? Les her

St. Hans og bål hører sammen. Er det bare å fyre opp? Ja, hvis du har søkt og satt deg inn i disse tipsene fra brannvesenet.

Haugaland brann og redning iks vil opplyse om reglene som gjelder ved brenning av sankthansbål i kommunene Bokn, Etne, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Først av alt: Sankthans er en viktig del av den norske kulturen, både som folkelig tradisjon og som religiøs tradisjon. Haugaland brann og redning iks vil gi tips og veiledning til de som ønsker å videreføre tradisjonen å brenne sankthansbål på en trygg måte.
– Må jeg søke om å få brenne sankthansbål?
Svar: Nei!, men bålet skal meldes på samme måte som øvrige bål
Et hvert bål skal ha en som er ansvarlig for bålet. Det er den ansvarlige som skal sikre at bålet ikke kan spre seg til annen vegetasjon eller bygninger, og at det er tilstrekkelig med slukkevann til å kunne slukke bålet.
Hva kan jeg brenne på bålet?
Svar:


Visste du?
• …at det er vanskelig å holde oppsyn med barna hele tiden, men at du kan forebygge ulykker ved å selv stå frem som et godt forbilde, og ved å kle opp barna i riktig tøy?
• …at klær av ull og modalakryl er de mest brannsikre?
• … at klær av akryl, nylon, bomull og lin lett tar fyr?
• …at Stoffer som har lodden, ru eller porøs overflate er mer brennbare enn stoffer med glatt og tett overflate. Les mer på www.sikkerhverdag.no/trygge-produkter/
• …at bensin er veldig lite egnet til opptenninga av bål? Bensin fordamper nemlig veldig fort, noe som gjør at du har mindre kontroll på hvor bensingassen er når du kommer med fyrstikka. Ikke la ditt Sankthansbål havne på «failarmy» på Youtube.
• …at du skal melde inn all bålbrenning på https://www.rogbr.no/meldinger/melding-om-bruk-av-ild-utendørs?

Forutsetninger for bålbrenning:
• Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet
• Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann
• Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
• Det skal kun brennes tørt trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall
• Fylte vannbøtter eller annet egnet slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen
• Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort
• Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (annonseres i media)
• Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging
• Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning
Dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.

AU!
Brant du deg? Kan du 20/20-reglen? Skyll med 20 graders vann i 20 minutter!

Brannvesenet ønsker lykke til med trygg og sikker sankthansfeiring!