Vi har mye vind i vårt område. I Nasjonal Ramme for Vindkraft (NRV), er Haugalandet pekt på som et av 13 områder som er «mest egnet for vindkraft». Men vil vi ha disse vindkraftverkene, - gagner de oss?

– Nei til flere vindparker i Tysvær, sier ordfører Sigmund Lier. Foto: Marit Tvedt

Usikkert om vindkraft bremser klimautfordringene våre

Vi har mye vind i vårt område. I Nasjonal Ramme for Vindkraft (NRV), er Haugalandet pekt på som et av 13 områder som er «mest egnet for vindkraft». Men vil vi ha disse vindkraftverkene, – gagner de oss?

av Alf-Einar Kvalavåg