Det lokale selskapet Ecofisk planlegg oppstart av eit landbasert lakseoppdrett på Espevik – i nær framtid. 
Av Mona Terjesen

Endeleg vil dette opne «såret» bli nytta til noko flott på Espevik. Eit fikseoppdrett er på trappene.

Endeleg kjem det landbaserte oppdrettsanlegget på Espevik

Det lokale selskapet Ecofisk planlegg oppstart av eit landbasert lakseoppdrett på Espevik – i nær framtid.
Av Mona Terjesen

av Mona Terjesen