Ann-Kristin Berge Dahle er Av-og-til-koordinator i Tysvær kommune. Ho oppfordrar vaksne til å prate saman om korleis dei handterer alkohol rundt barn i sommar.
Ann-Kristin Berge Dahle er Av-og-til-koordinator i Tysvær kommune. Ho oppfordrar vaksne til å prate saman om korleis dei handterer alkohol rundt barn i sommar.

– Snakk saman om alkoholvaner i sommarferien