An image of playing girls
Tysvær kommune syter ikkje for gode nok forhold for ungane og bryt lova. No må dei rette på feila sine.

Fylkesmannen: – Alvorlig svikt i kommunen