Kommunestyret sa klart nei til NVE sitt forslag om å ta med store område i kommunen som eigna for vindkraft. Frp stemte imot det eine punktet, som kom frå fleirtalsforslaget. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Kommunestyret sa klart nei til NVE sitt forslag om å ta med store område i kommunen som eigna for vindkraft. Frp stemte imot det eine punktet, som kom frå fleirtalsforslaget. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Nei, nei, nei!