John Leiv Dahlseng er godt nøgd med resultata om beredskap. Men påpeiker at ein aldri blir ferdig med å oppdatere slike planar.
Arkivfoto: Marit Tvedt
John Leiv Dahlseng er godt nøgd med resultata om beredskap. Men påpeiker at ein aldri blir ferdig med å oppdatere slike planar. Arkivfoto: Marit Tvedt FOTO: Picasa

– Kan aldri bli gode nok