Jorid Vea Isdahl
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur
Jorid Vea Isdahl Kommunalsjef Oppvekst og Kultur. Foto: Marit Tvedt

NYHETER

Blomster, gaver og Stones til avtroppende kommuneoverlege Lars Johan Lysen