Ordførar Sigmund Lier.
Ordførar Sigmund Lier.

– Jeg er fryktelig skuffet