Førre skule.
Førre skule.

Føre-var på Førre skole etter asbestfunn