Rektor på Frakkagjerd ungdomsskole Olav Rommetveit Staveland fortel at dei tar saka på alvor og sett i gang fleire tiltak. 
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Rektor på Frakkagjerd ungdomsskole Olav Rommetveit Staveland fortel at dei tar saka på alvor og sett i gang fleire tiltak. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

NYHENDE

Slit med ungdomsbråk på Frakkagjerd