Jorid Vea Isdahl
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur
Jorid Vea Isdahl Kommunalsjef Oppvekst og Kultur. Foto: Marit Tvedt

NYHENDE

Vil involvere alle parter for å finne løsninger