Tysdag klokka 11:00 opnar fylkesordførar Marianne Chesak den nye gang- og sykkelvegen. Foto RFK
Tysdag klokka 11:00 opnar fylkesordførar Marianne Chesak den nye gang- og sykkelvegen. Foto RFK

Tryggare for mjuke trafikantar mellom Padlane-Klovning