Hvem skal ta utfordringene i fremtiden?
Hvem skal ta utfordringene i fremtiden?

SPØRREUNDERSØKELSE

Hvilke forventninger har du?

For å løse store og sammensatte samfunnsutfordringer er det nødvendig at kommunen jobber sammen, på tvers av faglighet og tett sammen med innbyggere og lokalsamfunn.

– Er Tysværbuen som har vært vant med en kommune med god økonomi og et høyt nivå av tjenester over tid klar for omstilling?

Avstemning (til duplisering) (1)