Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.
Om me ikkje direkte kan gi gode råd til alle, så veit me i alle fall kor me kan sende dei, seier Elisabeth Lie Nilsen. Foto: Grethe Nygaard

Arbeidsmarknaden er på veg opp