Høg vannstand i Tysvær om dagen. Her fra Steinsvik og båthavnen. Foto: Svein Fjellet
Høg vannstand i Tysvær om dagen. Her et arkivbilde fra Steinsvik og båthavnen. Foto: Svein Fjellet

NYHETER

Advarer mot høy sjøvannstand i kveld og i morgen