Plansjef John-Fredrik Rognsvaag la fram ei offensiv og grundig moglegheitsstudie under kommuneplanutvalsmøtet. Slik kan det sjå ut.
Illustrasjon: Tysvær kommune
Plansjef John-Fredrik Rognsvaag la fram ei offensiv og grundig moglegheitsstudie under kommuneplanutvalsmøtet. Slik kan det sjå ut. Illustrasjon: Tysvær kommune

Vil tenke bredt for å få unge til å busette seg: Ny barneskule i Aksdal sentrum?