Fra venstre bak: Kevin Aursland Miljeteig, Jan Egil Austerheim, Monika Zakrzewska,Christine Våge, Dag Rønnevik
Fremme fra venstre: Nora Liknes, Stefan Rønnevik, Sol Larsen, Tine Pedersen
Fra venstre bak: Kevin Aursland Miljeteig, Jan Egil Austerheim, Monika Zakrzewska,Christine Våge, Dag Rønnevik Fremme fra venstre: Nora Liknes, Stefan Rønnevik, Sol Larsen, Tine Pedersen

SPORT

Ni deltakere, seks gull og to sølv