Sjekken ble overrakt Camilla Kallevik i forbindelse med Norwegian Horse Festival.
Sjekken ble overrakt Camilla Kallevik i forbindelse med Norwegian Horse Festival.

SPORT

Rytterklubbene fikk 100.000 av Gjelsten