Det er et sterkt engasjement mot Vindmøller på haugalandet.
Det er et sterkt engasjement mot Vindmøller på Haugalandet.

NYHETER

– Vi viser igjen i kampen mot vindmøller