Seks nye fjes på Tysværdamene 2: 
Lisa Aksnes, Sofie Djuv-Opedal, Juni Østhus, Kaja Netland Amdal, Pernille Våbenø og Sunniva Amundsen.
Seks nye fjes på Tysværdamene 2: Lisa Aksnes, Sofie Djuv-Opedal, Juni Østhus, Kaja Netland Amdal, Pernille Våbenø og Sunniva Amundsen.

SPORT

Våknet akkurat i tide