Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten i dag legger fram tilbudet i jordbruksoppgjøret. Det mener Norges Bondelag. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Den norske modellen med bosetting og aktivitet over hele landet står i fare. Det mener TYR i dette innlegget. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Raser mot rapporten «Klimakur 2030»