SV styret - frå venstre.
Khalifa Shalah Ibrahim, Kjetil Anthun, Irene Stålesen, Synnøve Bredal Bjelland, Siw Anthun, Silje K. Schowstra og Målfrid Tjoland Kolnes.
Dag Leonard Fjeldstad er i styret, men var hindra i å delta på årsmøte.
SV styret - frå venstre. Khalifa Shalah Ibrahim, Kjetil Anthun, Irene Stålesen, Synnøve Bredal Bjelland, Siw Anthun, Silje K. Schowstra og Målfrid Tjoland Kolnes. Dag Leonard Fjeldstad er i styret, men var hindra i å delta på årsmøte.

NYHENDE

Årsmøtet takka av trufast leiar, som tok nytt verv

2019 var eit godt år for SV i Tysvær. I kveld var det årsmøte.

I 2019 fekk SV medlemsvekst og jamvel blei vår fyrstekandidat til kommunestyret valgt inn. Silje K. Schowstra har nå plass blant dei folkevalgt og SV ser fram til å sette «fotavtrykk» i kommande viktige kommunale avgjerder. Sterke fellesskap, utjamning av skilnader, å sikra velfungerande offentlege tenester, kunnskap og respekt for sårbare økosystem og artsmangfald står blant anna i fokus for vår politikk.
Årsmøte takka av Kjetil Anthun etter at han i fleire år har leia SV-laget. Han blir nå styremedlem og ny leiar for det neste året er Målfrid Tjoland Kolnes.