Pianoklubben til kulturskolen trakk mye folk og leverte flott musikk i Tysværtunet under dagens lunsjkonsert. Her er det Sara Rodrigues de Miranda som er i aksjon. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ingen arrangement med over 100 personer skal gjennomføres i Tysvær de neste tre ukene. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Koronaviruset: Må søke om tillatelse for arrangement med over 100 deltakere i Tysvær de neste tre ukene

Kommunen tilrår på generelt grunnlag at større arrangement eller sammenkomster ikke blir avviklet under nåværende situasjon. Det vil i praksis si at ingen arrangement med over 100 deltakere skal avholdes de neste tre ukene. Vil en gjennomføre arrangement eller møter må det søkes.

Av kommuneoverlege Mariann Lie

Alle som skal eller planlegger å arrangere møter eller sammenkomster i Tysvær kommune må fra i dag av gjøre en vurdering av smittefaren ved å gjennomføre arrangementet. Koronaviruset sprer seg nå fort i Norge, og vi prøver å bremse spredningen og hindre risikogrupper i å bli syke. For å oppnå dette kan kommunen vedta avgrensinger for møte og sammenkomster, eller ved behov forby disse.
Vi ber alle lese vedtaket under og ta stilling til om planlagte arrangement bør gjennomføres. Dersom en vil gjennomføre, må en avklare om en trenger godkjenning fra kommunen, jamfør vedtaket.

Søknad med risikovurdering må sendes til Tysvær kommune ved kommunelegen.

Søknaden sendes på mail til: [email protected]

Bakgrunn:
Norge er et av landene som pr. nå har raskest økning i antall smittede og høyest andel som er smittet med Covid-19. Denne er definert som allmennfarlig smittsom sykdom. Dokumentasjon som foreligger tilsier at viruset medfører tydelig økt dødelighet hos eldre over 65 år og hos personer med underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom og kreftsykdom.

Kommunen har et særlig ansvar for å forebygge smitte og fremme folkehelse. Smittevernloven gir kommunen omfattende myndighet for å nå dette målet. Helsedirektoratet har samme myndighet, men har pr. nå overlatt til kommunene å vurdere selv hvilke tiltak som er aktuelle. Kommuneoverlegene og smittevernlegene på ytre Haugalandet tilrår felles regler for aktuelle arrangement og møter.

Problemstilling:
Kommunen må vurdere om arrangement i kommunen kan medfører en vesentlig fare for befolkningen. Faren øker med antall mennesker som samles, og faren øker jo flere fra en risikogruppe som er tilstede. Større arrangement medfører at mange mennesker er tett på hverandre. Faktorer som bevertning, alkoholinntak og varighet påvirker også smittefaren.

Vedtak:
Kommunen tilrår på generelt grunnlag at større arrangement eller sammenkomster ikke blir avholdt i nåværende situasjon. For planlagte arrangement eller sammenkomster med mer enn 100 deltakere, eller mer enn 50 mennesker fra en risikogruppe pålegger kommunen nå arrangør å levere inn skriftlig risikovurdering til kommunen som beskriver:

Antall personer som deltar
Om det er tilreisende, både innenlands og utenlands
Om det er deltakere i risikogruppe for alvorlig forløp av korona.
Bevertning
Alkoholinntak under arrangementet
Varighet på arrangementet
Planlagte risikoreduserende tiltak

Dette vedtaket gjelder i første omgang i tre uker fra og med 10. mars 2020. Vedtaket vurderes fortløpende og kan bli endret på kort varsel etter hvordan smittesituasjonen utvikler seg.