Kirken og koronaviruset

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle arrangementer med mer enn 100 deltagere risikovurderes, noe som berører mange av kirkens arrangement.

– Dette er en krevende og alvorlig situasjon, sier fungerende biskop Stefan Emmerhoff.

Sokneprester og daglige ledere i Stavanger bispedømme gjør framover en risikovurdering når det gjelder å holde gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, vielse og gravferd. Prost og kirkeverge tar i samråd med kommunelege en endelig avgjørelse om arrangement som gudstjenester skal gjennomføres eller ikke.

Gravferd gjennomføres i utgangspunktet kun med den nærmeste familien, av hensyn til sårbare grupper. Flere kommuner anbefaler ikke samlinger med over 50 personer over 65 år.
Dåp og vigsel gjennomføres etter avtale med familien. De to neste søndagene blir det ikke nattverd slik situasjonen er nå.

– Dette er en alvorlig situasjon. Vi reagerer når handlingsrommet vårt blir utfordret og gudstjenester må avlyses, sier fungerende biskop Stefan Emmerhoff.
– Likevel: Kirken er noe mer enn bare bygninger og gudstjenester, den er alle menneskene. Nå er tiden for å vise at vi bryr oss om hverandre gjennom å snakke sammen på telefonen, sende hverandre meldinger og bruke internettet. Nettkirken.no og kirken.no/be er et nettsteder for å be bønner digitalt og be om samtale med prest.

God omsorg i å ikke klemme og håndhilse
– Nå har vi alle et ansvar for å vise omsorg og tenke gjennom «er jeg en smittebærer?» Å la være håndhilse og å klemme er i denne situasjonen større omsorg enn å klemme hverandre.

Selv om det er i alvorlige situasjoner og krisetider det kan være godt å samles, er det likevel i denne situasjonen ofte best å la være, sier Emmerhoff.

– Det er en solidaritetshandling å begrense de store samlingene, som innebærer større smittefare for de mest utsatte. Likevel er kirkebyggene der fremdeles. Domkirken i Stavanger er åpen for lystenning, og mange kirker legger til rette for samtale.

Samtidig oppfordres det til å holde normal aktivitet på trosopplæringsarrangement og andre menighetsaktiviteter i menigheten, innenfor de anbefalingene som kommunen og Folkehelseinstituttet gir.