Aksdal Kyrkje.
Aksdal Kyrkje.

Kirken i Tysvær stoppe all aktivitet, med to unntak

Den norske kirke i Tysvær stopper alle gudstjenester og arrangement, men legger til rette for dåp og gravferd.

Den norske kirke i Tysvær ønsker å bidra til omsorg og trøst. Ved umiddelbart å avlyse alle arrangement vil vi bidra til å hindre smitte.
Dette betyr at gudstjenester, konfirmantundervisning, barne-og ungdomsaktiviteter og altså øvrige arrangement utgår inntil videre.
Kirkekontoret vil inntil videre bli stengt for besøkende.

Det vil bli gitt tilbud om dåp og gravferd med den nærmeste familien tilstede i kirken.
Kirkens ansatte vil være å treffe på telefon for nærmere informasjon og samtaler på dagtid.